Fieldtest

Tento článek popisuje tradiční Fieldtest. Pokud máte Fieldtest Lite, klikněte zde.

Úvod

Fieldtest je aplikace pro chytré Nokie s operačním systémem Symbian S60 3rd. Hlavní pracovní náplní této aplikace je monitorování mobilní sítě a interakce telefonu s touto sítí. My si popíšeme obrazovky, které jsou zajímavé pro lovce GSM a UMTS buněk.

UMTS

Pro práci s UMTS slouží obrazovky 41.xx a výše. Údaje Cell ID a LAC jsou k dispozici na stejném místě jako v GSM síti, tedy na obrazovce 01.09. Nebo lze použít externí aplikaci jako CellTrack.

Obrazovka 41.12 ukazuje až tři UMTS kanály, které jsou právě monitorovány. V prvním řádku je aktivně monitorovaný kanál, další dva řádky jsou první a druhý další monitorovaný kanál.

Frekvence je udávána v pětinásobcích MHz. V České republice mají všichni operátoři přiděleno po čtyřech kanálech, ale v praxi používají v každé lokalitě po jednom kanále, viz tabulka:

FreqOperátor
10564O2
10588O2
10712Vodafone
10737Vodafone
10787T-Mobile
10812T-Mobile
10836T-Mobile

Položka INTRA RSSI udává sílu signálu na daném kanále, v jednotkách -1 * 10 dBm. Příklad na obrázku: 805 = -80.5 dBm. Čím menší číslo, tím silnější signál.


Obrazovka 41.10 obsahuje souhrn detekovaných buněk. Active cells udává počet buněk v active setu. V klidovém stavu je jedna, za provozu jich může být několik, typicky tři, ale i více. Intra cells udává počet monitorovaných buněk na stejné frekvenci jako aktivní buňky (odtud intra - uvnitř). Dále jsou uvedeny počty monitorovaných buněk na prvním a druhém vedlejším kanále (inter - mezi). Detected cells je počet detekovaných, ale nezdekódovaných buněk. Poslední tři čísla uvádají počty nedetekovaných buněk, které vysílá aktivní buňka v seznamu svých sousedů.


Nejzajímavější obrazovka celé UMTS sekce zobrazuje informace o až osmi buňkách v aktuálním kanále. Každý záznam je reprezentován trojicí údajů. Stav (state) nabývá následující hodnoty:

StatVýznam
aactive set - buňka je sledována pro paging informace (v klidu), nebo přes buňku probíhá komunikace (za provozu).
mmonitored - buňka je monitorována, tedy dekódována a je sledována kvalita jejího signálu
ddetected - buňka je detekována, tzn. je měřena síla jejího signálu, ale nebyla zdekódována její identifikace

ID obsahuje ve skutečnosti spreading code, tedy rozprostírací kód, pomocí kterého telefon odlišuje pilotní kanály jednotlivých buněk v CDMA signálu. Jde o obdobu kanálů z GSM sítí.

Ec je poměr Ec/Noise. Zjednodušeně lze říci, že je to odstup síly signálu dané buňky od součtu veškerého signálu v daném kanále, v dB. Pokud tedy buňka s ID 350 je o 19 dB slabší než součet kanálu (-80.5, viz obrazovka 41.12), její signál má -99.5 dBm (-80.5 + 19).

Obrazovky 41.14 a 41.15 obsahují stejné informace pro vedlejší kanály (inter freq).

Telefon v klidu monitoruje jen výrazné sousední buňky. Během hovoru bude telefon monitorovat všechny sousední buňky až do odstupu 25 dB.


Relativně nezáživná obrazovka, která jinou formou reprezentuje údaje z 41.13. Jde o představu telefonu o čtyřech nejlepší buňkách, které jsou k dispozici. Může jít o UMTS buňky (system W) i o GSM buňky (system G).


Na závěr si ukážeme funkci zámku na kanál a spreading code. Je to obdoba zámku na kanál z GSM síťí. Na obrazovce 46.06 zvolte z menu Execute a zadejte jako desetimístné číslo požadovaný kanál, dvě nuly a požadovaný spreading code (na tři cifry). Poté vynuťte nové vyhledání sítě, nejlépe přechodem z UMTS do GSM a zpět v aplikaci Nastavení.


GSM

Pro účely tohoto článku jsem použil upravenou verzi Fieldtestu, která obsahuje všechny myslitelné informace o GSM sítích na prvních třech obrazovkách. Standardní Fieldtest má tyto údaje roztahané přes 20 obrazovek, nicméně informace zobrazuje stejné.

PoložkaPopis
LAIčíslo sítě (230 ČR, 01F T-Mobile, 02F O2, 03F Vodafone) a oblast LAC
CellIDčíslo buňky (Cell ID) a indikace pásma 900/1800 MHz
FreqChkanál BCH a logický kanál
RxL/RQsíla signálu v dBm a kvalita přenosu (0 až 7, 0 bez chyb, 7 nepoužitelné)
TxPw/Tavysílací výkon a Time Advance, vzdálenost od BTS v násobcích 550 metrů (aktualizováno jen během hovoru)
Ts/Rlktpoužitý timeslot a čítač shození hovoru při ztrátě signálu
C1/CROodstup signálu od sítí definovaného minima, v dB
Gat/EDGE0 - GPRS, 1 - EDGE

V pravém sloupci je zhuštěný seznam sousedních buněk.


Datová obrazovka, obsahuje stejné hodnoty jako 01.01, navíc obsahuje počet přidělených timeslotů pro download a upload, a použité kódové schéma pro GPRS případně EDGE přenos.


Přehled sousedních buněk. V prvním řádku je best server, pod ním až osm monitorovaných sousedních buněk. Sloupce: kanál, C1 (odstup signálu od minima), síla signálu v dBm, C2 (C1 po započtení preferencí). Místo C1 a C2 je zobrazováno ERR pokud se nepodařilo signál zdekódovat. Sloupec zcela vpravo obsahuje informaci o barringu - N jako normální buňka, B jako barred.


Ze všech tří obrazovek, které sme si popsali, lze vyvolat funkci BTS Test, tedy zámek na kanál. Z menu zvolte Execute a zadejte požadované číslo kanálu. Po potvrzení se telefon ihned přeladí. Pro zrušení zámku zadejte nejdříve kanál 0 a potom kanál 333 (nebo jiný neexistující kanál).


pav@gsmweb.cz. Páv Lučištník 1.9.2009


(c) 2009 GSMweb.cz