GPS souřadnice CDMA BTS

Budeme potřebovat CDMA modem s chipsetem Qualcomm (v České republice všechno z produkce O2 a Ufona s vyjímkou původního G-Tran modemu pro O2), a dva softwary ze stáje Qualcomm - QXDM a QCAT.

Zjistěte diagnostický port svého modemu ve správci zařízení:Spusťte utilitu QPST a přidejte tento port do konfigurace:Modem se objeví v QPST:V QXDM zvolte v menu Options - Communications a vyberte COM port modemu:Rozjede se zobrazování informací z modemu. V liště si otevřte Messages View, kde rolují tuny stavových informací. Na zkratkové nabídce uvnitř Messages View zvolte Config, zrušte všechny položky a zaškrtněte jen Log Packets (OTA) - Known Over-The-Air Types - CDMA 1xEV-DO - Overhead Messages Protocol - Overhead Msgs/Sector Parameters:Ještě pro zajímavost můžete nahlédnout do zobrazení HDR Pilot Sets, kde vidíte aktivní PN Offset a výpis neighbour listu.Vyberte jeden řádek s PN offsetem, který vás zajímá, a zvolte ze zkratkové nabídky Copy Items:Uložte do souboru. Následně spusťte QCAT a otevřete tento soubor, a zvolte řádek SectorParameters Msg (druhý řádek). Vpravo se zobrazí kompletní konfigurace sektoru. Označil sem hodnoty co nás zajímají - pro kontrolu znovu PN Offset kód, a souřadnice vysílače.Souřadnice přepočtěte do běžné soustavy pomocí vzorce: X /14400 a zobrazte si je ve své oblíbené mapové aplikaci:pav@gsmweb.cz. Páv Lučištník 5.8.2011


(c) 2011 GSMweb.cz