Jak lovit UMTS

Příprava

Software

Budete potřebovat 3G telefon se servisním menu nebo aplikací na odečet základních údajů - v podstatě stačí Cell ID a trochu představivosti. Já sáhl po symbianovských Nokiích.

Základním programem je CellTrack. Je bez problému k dispozici pro S60 2nd. Verze pro S60 3rd není certifikovaná, takže je třeba nejdříve prolomit telefon, aby umožnil instalaci nepodepsaných aplikací, ale to už jde nad rámec tohoto textu. Do programu lze nahrát databázi známých sajtů, kterou potom ukazuje. Při zachycení neznámé BTS pípne a zaloguje její parametry. Podrobný návod jak používat CellTrack je zde.

V nouzi lze použít minimalistickou utilitu PhoNetInfo, která na poslední záložce zobrazuje Cell ID a LAC. Program je zdarma a podepsaný, ale neumožňuje žádné logování zachycených BTS ani práci s databází. Navíc ve chvíli, kdy vyjedete z pokrytí, program spadne.

Nokie trpí problémem s indikátorem síly signálu, který se při zapnutí zasekne na nějaké hodnotě a poté se nezmění do příští reselekce (přechod GSM-3G, přechod do jiného LACu). Tento problém lze obejít na modelech, které umožňují za jízdy přepínat mezi 3G, GSM a duálním režimem - přepnutí z duálu na 3G a zpět vyvolá aktualizaci ukazatele síly signálu.

Ultimátním řešením je Fieldtest, kompletní servisní menu přímo od Nokie, který koluje po internetu. Jeho šíření je zřejmě nelegální. Vyžaduje zásah do telefonu, povolení instalace nepodepsaných aplikací a povolení plného přístupu k hardwaru. Tento program na UMTS síti ukazuje okamžitou přesnou sílu signálu, rozprostírací kódy pro aktuální a všechny sousední buňky, a umožňuje zamknutí telefonu na konkrétní rozprostírací kód. Je tedy velmi užitečný pro pokročilé lovení.

Lov

3G dupluje GSM

O2 dává své 3G sajty na existující GSM sajty, kde může. Přes 90% GSM sajtů v Praze má na sobě nyní i 3G. Na druhou stranu čistě 3G sajty jsou velmi vzácné (v současnosti vím o jedné střešní třísektorovce společné s CDMA, a jedné mobilní BTS). Tohle umožňuje dvě taktiky. Za prvé, předem z mapy nastudovat existující GSM sajty a ty obejít. Za druhé, přepnout v terénu telefon do GSM, zjistit ze seznamu o jaký sajt jde, a prověřit zda je na něm přítomna zachycená 3G buňka. S výhodou lze využít i druhého telefonu sledujícího GSM síť, jako referenci.

Obvykle bývá na sajtu stejný počet 3G sektorů, jako GSM 900 sektorů, ale není na to spoleh. Bývají 3G indoory. Naopak 3G mikrocelly na úrovni ulice nebo 1. patra domů se prakticky nevyskytují.

Tři sektory - obejít

Nejsnadnější sajt na ulovení je třísektorovka, která svítí do celého kruhu po třech zhruba 120 stupňových sektorech. Tam stačí obejít barák a pokud se vám spolehlivě vystřídají tři sekvenčně očíslované Cell ID, máte hotovo. Pokud máte dvě sousední Cell ID a v dohledu žádné antény, můžete zkusit najít jejich rozhraní ve dvou různých ulicích, a potom natáhnout přímku, která by vás měla dovést k sajtu. Další pomůcka je samotné Cell ID - obvykle se čísluje ve směru hodinových ručiček - severovýchod, jih, severozápad, takže když jdete na západ a Cell ID se zmenší, sajt je od vás na jih, když se Cell ID zvětší, sajt bude na severu.

Výseč kruhu

Relativně hodně sajtů je dvousektorových. Pokud je sajt umístěn na budově, která má průčelí na rušnou ulici, ale zezadu je třeba park, svítí oba sektory každý do jednoho směru této rušné třídy, a do parku nesvítí nic. V podstatě je to třísektorovka bez třetího sektoru dozadu.

Příklad: budova Raiffeisten banky na Ohradě má na střeše dva sektory, které svítí na Koněvovu ulici. Za budovou, v parku, není z této sajty prakticky žádný signál a oblast vykrývá sektor z Kališnické ulice.

Existují i jednosektorové sajty, třeba na Jarově v Habrové ulici, na paneláku na kraji sídliště, kde jedna 120 stupňová výseč obslouží paneláky a zbytek horizontu jsou lesy.

Vizuální identifikace antén

Antény vypadají podobně jako ty na 1800 MHz GSM, jsou jen o něco málo kratší. Všechny antény pro UMTS mají motorové řízení tiltu, které vypadá jako bílý kolíček a vede do něj kabel. Dalším rozpoznávacím znamením je předzesilovač (TMA), čtvercová bílá krabička namontovaná v blízkosti antény, skrz kterou prochází kabely.

Rozprostírací kódy

Rozprostírací kódy (spreading codes) jsou obdoba kanálů z GSM. Mají čísla od nuly do 511. V Praze a Brně jsou přidělovány náhodně, ale v menších městech jsou přidělovány sekvenčně, tzn. se dají použít pro dohledávání ostatních sektorů stejné BTS. FieldTest totiž zobrazí rozprostírací kódy u sousedních buněk, ale už ne jejich Cell ID.

Chytáky

Pod svícnem je tma

Přijdete k baráku, který má na střeše antény, které podezříváte. Celou dobu máte krásně na mobilu dané Cell ID. Ale úplně u baráku najednou dostanete Cell ID sajty, kterou běžně chytáte tak 500 metrů zpátky. Tato situace nastává nepříjemně často. Antény mají vertikálně hodně úzký svazek a pod pětipatrovým panelákem je dost velká tma na to, aby sousední buňka hrála silněji. Při obcházení potenciální sajty je třeba chodit na opačné straně ulice, nebo třeba o jeden blok baráků dál.

Přímá viditelnost

Další špek - obcházíte barák, který má na střeše sajt. Je to třísektor, máte už dvě Cell ID. Vyjdete zpoza baráku na hlavní třídu a najednou chytáte buňku, která je na té ulici o 500 metrů níž. Tohle je taky úplně normální. Pokud máte přímou viditelnost na vzdálenější sajt, ten přebije místní sajt, který může být 50 metrů od vás, ale za budovou. Při bedlivém sledování mobilu lze tato místa odhalit - vždy když se Cell ID ostře změní při vyjití z boční ulice na hlavní ulici, můžete podezřívat vzdálený sajt na přímé viditelnosti. Občas to dojde tak daleko, že sajt na střeše hraje jen z jedné strany baráku, na druhé straně je přebit vzdálenější buňkou.

Občas tento efekt znemožní odlovení třetího Cell ID u třísektorové sajty. Možné řešení je poodejít dál od lovené sajty tak, aby se rušící sektor dostal za blok domů a byl tak opět utlumen.

Příklad: Třísektorovka na Senovážném náměstí 24, třetí sektor svítí přes blok domů k tramvajové zastávce Hlavní nádraží. V parku před hlavním nádražím ale dominuje sektor z rohu Washingtonovy ulice. Třetí sektor ze Senovážného lze zachytit na tramvajových kolejích v podjezdu pod magistrálou.


(c) 2007 GSMweb.cz