32187 SY Litomyšl - Pohodlí, příhradový stožár krátkovlnného vysílače, +O2

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 8.10.2018

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 8.10.2018