31551 BR Horní Město, Jasný vrch 692 m, betonový stožár JZ od obce, +O2

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 10.11.2014

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 10.11.2014