31157 BK Kozárov, Babylon 657 m, tubusová rozhledna, +O2, +VDF

foto

Autor: koukac     Datum: 12.4.2017

foto

Autor: koukac     Datum: 12.4.2017