30424 OV Ostrava - Kunčice, Frýdecká, kotvený stožár S od areálu OZO, +O2

foto

Autor: David Beniš     Datum: 24.11.2019