23441 CL Nový Oldřichov, Holý vrch 480 m, betonový stožár, +O2, +VDF

foto

Autor: Dan Kozel     Datum: 31.3.2004