18891 OV Ostrava - Moravská Ostrava, Ahepjukova 2797/29, panelák, +O2

foto

Autor: Eba     Datum: 30.6.2010

foto

Autor: Eba     Datum: 30.6.2010

foto

Autor: Eba     Datum: 30.6.2010