18751 OV Ostrava - Hrabývka, Dvouletky 1137/51, panelŠk, +O2

foto

Autor: Pavel Hofer     Datum: 29.8.2012

foto

Autor: Pavel Hofer     Datum: 29.8.2012