14317 BO Ivančice, Kobyla 383 m, příhradová věž JV od města, +O2

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 24.5.2018

foto
GSM, LTE 800, CDMA 450 a antény Řízení letového provozu
Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 24.5.2018

foto
dole MATRA
Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 24.5.2018

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 24.5.2018