42311 PR Paršovice, betonový stožár S od obce

foto

Autor: Michal Vinter     Datum: 3.3.2020

foto

Autor: Michal Vinter     Datum: 3.3.2020