42183 OV Vřesina, mobilní stožár v areálu ZD

foto

Autor: Pavel Hofer     Datum: 29.8.2012

foto

Autor: Pavel Hofer     Datum: 29.8.2012