37311 BR Slezské Rudoltice, betonový stožár S od obce (+TMO,+O2)

foto

Autor: Jiří Slíva     Datum: 11.5.2015

foto

Autor: Jiří Slíva     Datum: 11.5.2015

foto

Autor: Jiří Slíva     Datum: 11.5.2015