37182 ZN Břežany, příhradový stožár SZ od obce

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 2.9.2015

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 2.9.2015