31742 OV Ostrava - Nová Bělá, betonový stožár u D56

foto

Autor: Jiří Slíva     Datum: 8.10.2015

foto

Autor: Jiří Slíva     Datum: 8.10.2015