29455 SU Lukavice, kotvený stožár v areálu ZD

foto

Autor: Petr Hála     Datum: 18.8.2014

foto

Autor: Petr Hála     Datum: 18.8.2014

foto

Autor: Petr Hála     Datum: 18.8.2014

foto

Autor: Petr Hála     Datum: 18.8.2014