23492 CL Kunratice u Cvikova, betonový stožár u kravína (+TMO,+O2)

foto

Autor: Páv Lučištník     Datum: 11.1.2014

foto

Autor: Páv Lučištník     Datum: 11.1.2014