17634 KI Karviná - Hranice, Čsl. armády 2954/2, rehabilitační sanatorium (+TMO,+O2)

foto

Autor: Michal Vinter     Datum: 28.2.2021

foto

Autor: Michal Vinter     Datum: 28.2.2021

foto

Autor: Michal Vinter     Datum: 28.2.2021

foto

Autor: Michal Vinter     Datum: 28.2.2021