16418 ZN Dolenice, tubusový stožár nad obcí

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 24.5.2018

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 24.5.2018