15405 SU Klepáčov, betonový stožár (+TMO,+O2)

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 1.11.2020

foto
Vodafone nahoře, O2/T-Mobile sharing dole
Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 1.11.2020

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 1.11.2020

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 1.11.2020