14937 PR Vysoká, Stráž 364 m, betonový stožár

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 26.1.2015