14124 OP Darkovice, betonový stožár Z od obce (+TMO,+O2)

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 24.5.2018

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 24.5.2018