12187 CR Dřeveš, příhradový stožár na SZ okraji obce

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 13.1.2020

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 13.1.2020