12175 CK Spolí, betonový stožár na SZ okraji obce

foto

Autor: Miroslav Laduna     Datum: 1.1.2019

foto

Autor: Miroslav Laduna     Datum: 1.1.2019

foto

Autor: Miroslav Laduna     Datum: 1.1.2019