12146 CK Rychnov nad Malší, příhradový stožár JV od obce, Mikolská pláň 760 m

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 10.5.2013

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 10.5.2013

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 10.5.2013