KVKHT KV Karlovy Vary/Hory (T-Mobile)
93.8 MHz - Evropa 2 - 1 kW
106.8 MHz - Radio Beat - 0.4 kW

foto

Autor: Páv Lučištník     Datum: 9.2.2020

foto

Autor: Páv Lučištník     Datum: 9.2.2020