6392 HB Počátky, Friedlerův kopec 615 m, příhradový stožár SV od obce, +TMO

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 31.7.2015

foto
pod ochozem MATRA
Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 31.7.2015