58228 BK Kozárov, Babylon 657 m, tubusová rozhledna, +TMO, +VDF

foto

Autor: koukac     Datum: 25.9.2022

foto

Autor: koukac     Datum: 25.9.2022