18900 TR Lesní Jakubov 44, Věznice Rapotice, komín

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 7.8.2018

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 7.8.2018