18350 ZR Stránecká Zhoř, D1/140km, příhradový stožár ve skladovém areálu, +TMO

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 10.8.2018

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 10.8.2018