PBPHV PB Příbram, Pod Hvězdárnou, kotvený trubkový stožár
45 - FS24 - 0.079 kW
46 - RS16 - 0.019 kW

foto
lokalita "Hvězdárna"
Autor: Šeryf     Datum: 2.11.2019

foto

Autor: Šeryf     Datum: 2.11.2019