BNBUC BN Buchov, kotvený příhradový stožár
44 - FS24 - 20 kW

foto

Autor: Šeryf     Datum: 20.1.2021

foto

Autor: Šeryf     Datum: 20.1.2021

foto

Autor: Šeryf     Datum: 20.1.2021

foto

Autor: Šeryf     Datum: 20.1.2021