Nokia „Menu 17“ aneb jak k ulovenému sektoru bez velké námahy přijít

26.4.2005     Šeryf

Omlouvám se všem Nokia znalým kolegům, zvláště pak těm, kteří do tajů Netmonitorovacího menu telefonů Nokia pronikali a pronikli daleko dříve než já. Rovněž jim posílám svůj dík za zprostředkované informace. Myslím si však, že téma ohlášené nadpisem, může stále ještě několik kolegů potěšit a postrčit jejich loveckou kariéru o kousek dál. Jste dosud šťastnými majiteli některého ze starších telefonů Nokia – 51x0, 6150, 3210, 33x0, 7110 nebo 6210, případně dalších, u kterých je možné aktivovat servisní menu - Netmonitor? Potom se můžeme směle pustit do krátkého popisu „jak na to“.

Již několik let pracuji s telefony Nokia 3210 a 5130, dále zmíněný postup bude proto vycházet ze zkušeností, které jsem na nich učinil. Na dalších typech Nokií může dojít k malým odchylkám funkce.

Pokud lovec BTS nemá některou z výše jmenovaných Nokií nebo třeba Motorolu T260, která rovněž umožňuje brouzdat po různých kanálech a číst si jejich CellID od zeleného stolu, musí jít s telefonem až na takový signál, při kterém se mu hledaná BTSka stane "bestserverem". Nokie umožňují „zamčení se“ do jednoho kanálu. Postup je trochu komplikovanější, ale po kratší praxi a při hbitých prstech je záležitostí tak 1 minuty na jednu buňku. Tuto funkci lovec využije, nemá-li čas nebo možnost obejít (objet) hledanou BTSku a získat tak informace o všech instalovaných sektorech. Hledá-li buňku, kterou mu dohodil jiný lovec, s udáním CellID, kanálu a přibližné lokality, nebo třeba v hospodě v okamžiku čekání na další kousek. Dále zmíněný postup též mohou používat některé programy pro automatický sběr rádiových informací z telefonu.

V první řadě je třeba na SIMkartě najít pozici 33. Ukládání podle čísla pozice starší Nokie neumějí, takže je třeba SIMku vložit do jiného telefonu, který to umí (například Motoroly, Siemensy, a další). Tuto pozici je vhodné označit např. TEST. Do položky určené pro zápis telefonního čísla se uvede číslo kanálu, který chceme sledovat. Tento záznam se vždy modifikuje podle potřeby. V menu netmonitor pak do obrazovky s nadpisem "Test:" napíše 17 a stiskne "OK". Nyní je třeba zresetovat telefon. Dá se to udělat buď prostým vypnutím a zapnutím telefonu nebo zadáním kódu *3370# (jedná se o zapnutí EFR, při kterém dochází také k resetu, nemá vliv na funkci). Když později nalistujeme menu 17, při správném vstoupení funkce v činnost se na display ukáže "BTS TEST ON". Listování uvádím, protože opětovné zadání menu 17 z řádky "test:" by funkci zrušilo. Do „příkazového“ řádku je samozřejmě možné "beztrestně" zadávat čísla 1-11, s údaji o rádiovém rozhranní GSM. Kromě informace v menu 17 je známkou aktivní funkce jedné buňky také pouze jedna buňka v menu 3 a prázdná menu 4 a 5. Předpokládám, že význam položek těchto obrazovek je čtenáři znám.

Po zresetování telefonu telefon poslouchá na zvoleném kanálu a pakliže je v místě k dispozici signál silnější než -110 dBm, který není zarušený, většinou se na něj telefon chytí. Nezáleží, zdali se do něj dá nebo nedá přihlásit. Nalezená buňka se dá pozorovat nejlépe v menu 11, kde jsou po resetu jen samé nuly a pokud je co dekódovat, nejprve naběhne kanál, poté LAC a CellID. V případě, kdy telefon nic nenajde, zůstávají nuly.

Pro zrušení funkce „Menu 17“, se dají použít dvě možnosti:

Pokud z dané buňky (do které jsme uzamčeni) není v dané chvíli signál - sloupec signálu je prázdný - stačí pouze opět do obrazovky s nadpisem "Test:" napsat opět "17". Tím se dostaneme na sedmnáctou obrazovku a po chvíli uvidíme změnu z BTS TEST ON na OFF. Po další chvíli se obvykle telefon standardně zahlásí do sítě a dále se již chová normálně.

Jestliže máme dostatečný signál z buňky, do které jsme zamčeni, je třeba do obrazovky s nadpisem "Test:" zdat opět "17", ale protože by se nic nestalo, nezbývá než opět zresetovat telefon, aby dosáhl normální funkce.

Pokud chceme z jedné buňky, do které jsme zamčeni přejít do jiné buňky opět v režimu „BTS TEST ON“, je třeba v režimu zamčení zadat v tel. seznamu nové číslo kanálu. Poté dvakrát zadat do obrazovky s nadpisem "Test:" číslo 17 a potom resetovat.

Někdy může dojít k neočekávané funkci, ale konečný počet resetů a zadání "17" či vyjmutí baterie problém vyřeší, ale stává se to při jisté zkušenosti dosti málo.

Zajímavé může být i menu devatenáct, ale o tom zas třeba příště.© 1997 - 2024 GSMweb.cz