CDMA 450 aneb jak se vyrábí senzace

31.12.2003     Mr. B

Senzace vyšla 27. 10. 2003 na Mobil Serveru
Nebýt jednoho článku Patricka Zandla, tak by asi ani nikdo nevěděl, o co jde. Stačilo málo a rázem na tuto technologii sází mnoho lidí, což se odrazilo i v naší anketě. Několik vzájemně zkombinovaných polopravdivých tvrzení dokázalo z nuly vytvořit tomuto systému rázem obrovské preference. Problém však nastal v tom, že autor postavil článek na jediné konkrétní pravdivé informaci, zatímco zbylých 90% si jaksi bez hlubší znalosti problematiky domyslel. Výsledkem pak byla mylná přestava o možnosti míti v ČR krátké době bezdrátovou datovou síť o přenosové rychlosti převyšující 1 Mbps schopnou nabídnout téměř 100% pokrytí. Této naivní myšlence pak následně uvěřilo i mnoho čtenářů i diskutérů v diskuzi. Je sice pravdou, že Eurotel na frekvenci 450 MHz CDMA testuje, ale jedním dechem je třeba dodat, že na tomto pásmu toho testuje povícero. Dle posledních změn v konfiguraci sítě NMT lze usoudit, že se dokonce snaží vytvořit si jakousi testovací sadu kmitočtů. Jenže testování je jedna věc a reálná možnost nahradit v soušasné síti na 450 MHz CDMA za NMT je věc druhá. Výrazné výhody tohoto kroku se hledají jen stěží, a pravděpodobnost, že by se tento systém mohl prosadit (a obzvláště pak u nás) je spíše malá, což se pokusím vysvětlit v následujících řádcích.

NMT již není, co bývalo
Prvním snadno napadnutelným mýtem je pokrytí. Patrick Zandl uvažuje o využití zázemí soušasné sítě NMT mající prý téměř 100% pokrytí. Jenže to už NMT telefon v ruce nedržel asi dost dlouho. Tento údaj platil kdysi pro vozidlové stanice s externí anténou a vysilacím výkonem 7W. Jenže od té doby se konfigurace sítě změnila a dnešní uživatel jeden a půl watové "ručky" s malou anténkou může jen vzpomínat. Nicméně mýtus dobrého pokrytí sítě NMT je stále zakořeněn, přesto že za pokrytím českých GSM sítí již dávno pokulhává. Důležitý je také fakt velmi odlišné topologie sítí GSM i NMT. Signál na pásmu 900 MHz je jaksi mnohem blíže lidem, tedy obydleným oblastem, než současné NMT 450 MHz realizujícím se spíše uprostřed lesů, vod a strání.

Tak kolik by to vlatně stálo?!
Druhým nesmyslem je tvrzení o jednoduchosti a láci instalace. Ano, síť NMT je plně funkční a možná stačí jen vyměnit technologie BTS a vše ostaní zůstává (antény, kabely,klima, racky). Jenže to "ostatní" je právě to nejlevnější a mají to i jiní operátoři, než autorův milovaný Eurotel. To nejdražší a nejsložitější je však právě technologie samotná. I tak by se musela síť celá překonfigurovat a hlavně vybudovat zcela nové zázemí zohledňující vyšší přenosové kapacity. Takže nám nakonec zbylo v podstatě jen to pásmo 450 MHz, co by po tom z NMT zůstalo:-)

Nejdříve je potřeba mít licenci
Dalším diskutabilním tvrzením je myšlenka, že by Eurotel vytěžil ze stávající licence na NMT a pásmo by jaksi dostal automaticky, levně a rychle. Ano, jsou tu signály, že ČTÚ je jedno, co s pásmem 450 MHz Eurotel udělá, ale pak nelze neříct, že tím opět přestává plnit funkci regulátora a dokazuje svoji neschopnost. Eurotel dostal licenci k provozování systému NMT a tak by měl pásmo také využívat. Pokud by mělo dojít ke změně, muselo by nastat nové licenční řízení, přičemž by němělo být ani tak o tom jakým provozovatelem, ale spíše jakou službou by toto velmi cenné pásmo bylo obsazeno. Bohužel tu však jaksi vznikl dojem, že pásmo 450 MHz Eurotelu na věky patří a tudíž si s ním může dělat, co chce. Já jsem však názoru, že patří především státu a pouze ten může rozhodnout, zda-li a jak toto pásmo propůjčí soukromým subjektům ke komerčním aktivitám (a pokud možno za rovných podmínek pro všechny). Každopádně to zatím v této věci opět vypadá na tradiční český "Kocourkov".

Největší trable je přenosová rychlost
Co se přenosové rychlosti týká, tak nám Patrick Zandl tvrdil, že bude vyšší, než u ADSL. Jenže si plete maximální přenosovou rychlost jedné BTS, která může opravdu převyšovat 1 Mbps, s rychlostí jednotlivých mobilních terminálů, které se pak o tuto celkovou rychlost dělí, a ta pak v reálu logicky dosahuje jen zlomku této hodnoty. Mnohem užitečnější pak bude nejspíše informace ta, že v podobných systémech které již fungují, dosahují mobilní terminály maxima 150 kbps tedy hodnotu srovnatelnou s EDGE! To však není ještě zdaleka reálná rychlost, kterou by nápad se změnou v NMT síti přinesl. Kdo ji zná, ví že jedna BTS obsluhuje v průměru necelých 20 000 obyvatel, ale výjimečně je to až 100 000 obyvatel. Tímto jsme vymezili všechny potencionální uživatele, kteří by se museli o maximální přenosovou rychlost této BTS dělit. A dokážete si představit, že by se nějaké třicetitisícové město dělilo v systému CDMA 450 o přenosovou rychlost jedné přípojky ADSL? Proto, aby síť dokázala na slušné přenosové rychlosti obsloužit více uživatelů, musela by být vystavěna úplně jinak a tím se opět idea přerodu z NMT stává zcela nesmyslnou. Malé množství po kopcích umístěných BTS by musela nahradit hustá městská síť s malými buňkami a právě tak budou stavěny sítě UMTS (W-CDMA) na pásmu 2 GHz. Dělat to na 450 MHz s pomocí CDMA se pak jeví jako holý nesmysl.

Kdo si to koupí?
A komu by tohle všechno nestačilo, pak se je třeba zamyslet zřejmě na největším zádrhelem rozšíření této technologie u nás. Tím je naprostá nekompatibilita mobilních terminálů se vším, co tu bylo i bude. Bylo by naivní zkusit dnes přijít na trh s jedním nebo dvěma drahými a nevzhlednými přístroji v normě CDMA a myslet si, že si je koupí davy lidí. Ti totiž vlastní plně kompatibilní a levný GPRS telefon a v budoucnu budou mít i EDGE a UMTS v jednom. CDMA terminál by pak byl vždy jen jako "druhý do rodiny" nebo ve formě počítačové karty. Oboje však znamená, že by tento systém zajímal jen omezený okruh uživatelů v řádu několika málo desetiticíců a tím se představa o rentabilitě zavedení CDMA na pásmu 450 u nás zcela rozplývá.

Senzace se nekoná
Sečteno a podtrženo implementace technologie CDMA ve stopách současné sítě NMT 450 nedokáže nabídnout dvě doposud protisměrné veličiny, tedy vysokou přenosovou rychlost a dobré pokrytí (a dle mého názoru dokonce ani jedno z toho). Přenosová rychlost připadající na uživatele je jaksi dána z podstaty buňkových systémů nečím jiným, než jen maximální rychlostí jedné BTS alias systému jako takového. Je totiž definována spíše hustotou takových BTS v prostoru a tím i počtem uživatelů připadajících na jednu BTS a o její rychlost se dělících. Taktéž kvalita signálu z dnešních BTS NMT 450 by byla problémem, protože není výjimkou, že některé okresy ČR jsou obsluhovány dvěma nebo dokonce jen jednou takovou BTS. To je příkrém rozporu s podmínkou nutnou pro slušnou datovou rychlost, tedy malou vzdáleností k vysilači a silným signálem. Použití CDMA na jakémkoliv pásmu pak rozhodně není samospasitelné a dle mého názoru by za těchto podmínek bylo TDMA (tedy systém použitý u GSM/GPRS či EDGE) dokonce robustnější variantou. CDMA je navíc již v jistém směru technologii již překonanou její širokopásmovou verzí W-CDMA, která je použita u UMTS. Takže ji mi líto, ale na mobilní vysokorychlostní internetovou síť rychlejší než ADSL po celé ČR raději zapomeňte. Senzace se nekoná.

Svoje názory na toto téma můžete vyjádřit v diskuzi.© 1997 - 2023 GSMweb.cz