Čeká nás u Radiomobilu další vlna přečíslování?

7.10.2002     SkiHunger

 Zajisté se zde najde nejeden svědek velkého přečíslování BTSek společnosti Radiomobil a.s. Tehdy mladý operátor na našem trhu přistoupil k docela radikálnímu kroku a to, že v celé republice změnil kompletně všechny čísla buněk bez jediné vyjímky. Není ani divu, že se k tomuto kroku odhodlal, vždyť tehdejší systém číslování neměl žádnou logiku a v chaosu, který umocňoval nutnost stavět další nové vysílače, aby se aspoň co nejvíce přiblížil konkurenci číslovalo technické oddělení své vysílače jak se mu zlíbilo. A tak bezmála dva roky po komerčním spuštění své sítě se společnost Radiomobil a.s. odhodlala k přečíslování Cell ID.
 První zmínka o tomto kroku se datuje k 20. červenci 1998 kdy se začalo se severními čechami a postupně se přečíslovala celá republika. Na většinu Prahy se dostalo až 2.8.1998 a Brno bylo zřejmě jedním z mála posledních měst kde se přečíslovávalo 3.8.1998.
 I když seznam BTS sítě paegas v době přečíslování neskýtal mnoho buněk, mezi lovci to samozřejmě vyvolalo značný rozruch. Během pár týdnů až měsíců se situace uklidnila a většina buněk v seznamu byla již přečíslována.
 Díky neustávajícímu návalu nových příspěvků a zpráv o přečíslování se již ke konci srpna 1998 (ne-li v průběhu srpna) podařilo odhalit nový systém číslování, který vypadal následovně:

1-2999 Praha
3000-4999 Brno
5000-6000 Plzeň
10000-12999 Praha (1800 MHz)
13000-14999 Brno (1800 MHz)
15000-16000 Plzeň (1800 MHz)
20000-20100 Liberec
20101-20200 Hradec Králové
20201-20300 Ústí nad Labem
20301-20400 Pardubice
20401-20500 Zlín
20501-20600 Kladno
20601-20700 Most
20701-20800 Karlovy Vary
21001-21013 Chomutov
23001-25000 1800 MHz vysílače
25001-30000 zbytek obcí české republiky (patřících do "zóny" Motoroly)

30001-32000 Ostrava
32001-33000 Olomouc
33001-33100 České Budějovice
35001-35100 Havířov
35101-35200 Karviná
35201-35300 Frýdek-Místek
35301-35400 Opava
40001-50000 zbytek obcí české republiky (patřících do "zóny" Siemense)
50001-52000 Ostrava (1800 MHz)
52001-53000 Olomouc (1800 MHz)
53001-53100 1800 MHz vysílače
55001-56000 tzv. čtvrté sektory ke stávajícím BTSkám
60001-65000 mobilní a dočasné BTS

 Za zmínku zcela jistě stojí i to (jak jste již mnozí postřehli), že díky novému systému je možné ještě dělit vysílače na ty co vybudovala firma Motorola a na ty co postavila firma Siemens. Zde je to mnohem jednodušší než u předchozího výpisu a to tak, že pod firmu Motorola spadají čísla od 1-30000 a pod Siemens náleží čísla od 30001 do 56000. Poslední skupina začínající šestkou se již nedělí.
 Pokud se dnes podívate na seznam BTS T-Mobile, tak zjistíte, že se sice pomalu, ale za to velice jistě zaplňuje číselná řada 25001-30000. Poslední zaznamenaná buňka v seznamu má číslo 29475 a do 30000 mnoho nezbývá. Jen pro ilustraci, čísla kolem 29000 byla přidělována v lednu tohoto roku. K zaplnění daného prostoru by mohlo dojít zhruba na přelomu jara-léta přítího roku. Zavisí to ovšem na rychlosti výstavby, která letos oproti minulým létům dosti značně stagnuje.
 Jaké řešení zvolí technici firmy Radiomobil a.s. po té až se číselná řada zaplní je těžko předvídat. Jisté rezervy v číslování ještě jsou díky "dírám", které můžete ve výčtu sledovat, ale to by bylo na úkor přehlednosti seznamu. Další možností by bylo pokračovat třeba řadou 70000 a výše atd. Tou poslední možností se nabízí druhá vlna přečíslování, která by do značné míry zkomplikovala vedení již tak rozsáhlého seznamu. Jen doufejme, že k tomu nedojde.© 1997 - 2023 GSMweb.cz