Čtyřsektorové BTS

11.8.2002     Libor + Mr. B

Posilování kapacity sítě bez stavby nových BTS může mít různé podoby. Netradiční podobou je (re)konfigurace 3-sektorových BTS na 4-sektorové. Nabízí se možnost osadit do 4 směrů 4 antény (či u diverzního příjmu 4 páry antén) vzájemně pootočených o 90 stupňů. Toto řešení použil TMO v Brně - Pisárkách na budově Dopravního podniku města Brna, kde jsou 4 "rovnocenné" sektory - CellId (identifikační číslo buňky) 3327- 3330 a hned opodál Oskar u 1118X na VŠ kolejích Vinařská.

T-Mobile občas používá čtyřsektorové BTS i z jiného důvodu. Na stávající BTS posílí směr s vysokým provozem "zdvojením"sektoru. V praxi se to projeví tak, že v jednom směru má BTS dvě nezávisle CellID i anténní systémy. V dalších směrech pootočených o 120 stupňů zůstávají antény beze změn. BTS tedy zůstává fyzicky 3-sektorová logicky je však ve skutečnosti je 4-sektorová. Proč k tomuto řešení T-Mobile přistupuje se nám nepodařilo zjistit, nicméně se domníváme, že je to nejspíš kvůli nemožnosti přidat další nosnou na původní sektor. Zejména některé starší a jednodušší BTS technologie Siemens mají totiž maximální počet nosných na sektor menší, než začal vyžadovat provoz.

T-Mobile tak učinil např. zhruba před dvěma lety v Přerově v přednádražním prostoru na paneláku u autobusového nádraží ul. Nádražní 340/3. Zde je k CellID 40874-6 přidán 55877. Obdobným způsobem je tomu i na druhém místě v Přerově na ulici Budovatelů 1234/2 55874, Opavě Zeyerově ulici 55310 a Bruntále obchodním domě COOP 55020. Další BTSkou byla BTS v Olomouci - Nové ulici. Tam na vysílači na paneláku na Pionýrské 22, CellId 32024-6 byl "přifařen" sektor 55027. Dnes jsou zde všechny směry osazeny anténami na 1800 MHz a tento způsob posilování kapacity by mohl byt opuštěn.

Další takto konfigurovanou BTS můžeme najít na kopci Hranička (bývalý TV převaděč) mezi Lošticemi a Mohelnicí. Takto upravený sektor je ten s CellID 40445 a vyzařovacím lalokem směrem na Loštice (na obr. vlevo). CellID doplňkové buňky je 42650. Každý z obou těchto sektorů je osazen jednou X-pol anténou s předzesilovačem. Jsou poměrně blízko sebe a míří stejným směrem. Ostatní sektory 40444 a 40446 jsou osazeny X-poly bez předzesilovačů.

BTS na kopci Hranička je zajímavá i trochu jinak. Z této BTS vede mikrovlnný spoj na BTS na hradě Bouzov. Odchozí parabola Bosch o průměru 120 cm, umístěná přibližně v půlce stožáru, směřuje na věž Hláska (hlavní věž hradu). Zde se však cílová BTS nenachází. Z jedné paraboly je signál vlnovodem přiveden do druhé a teprve ta míří, na samotnou BTS, která je o pár desítek metrů dál avšak mimo přímého dohledu stožáru na Hraničce (ten je u mikrovlnných spojů nutný). Jedná se zde o pasivní retranslaci signálu bez jakékoliv demodulace či zesílení (to nevíme jistě, ale nasvědčuje tomu velikost parabol). To sice znamená úbytek signálu, ale ten je nahrazen větším průměrem a tím i ziskem parabol. Efekt je především finanční, kdy instalace dalšího mikrovlnného skoku by stála o několik řádů více. BTS samotná je umístěna ve čtvercové věži na prvním nádvoří hradu (hledejte na obrázku, opravdu tam jsou). Tři páry bíle natřených antén se snaží "nerušit" a díky svému umístění dokáží rovnoměrně pokrýt požadované území.

Věž Hláska hradu Bouzov v sobě pod svojí střechou ukrývá i další malé překvapení. Je jím BTS Oskara CellId 3097X. Oskar má vysílací antény typu Kathrein 739 620 a 632 umístěné za okny pod střechou věže. Tím si sice Oskar ušetřil jeden mikrovlnný "skok," ale za cenu nemožnosti signál slušně nasměrovat do prostoru, protože konfigurace je silně limitována velikostí a umístěním těchto oken, přes které signál prochází.© 1997 - 2024 GSMweb.cz