Skripta Bezdrátové a mobilní komunikace

9.3.2002     netwoR

Právě vyšel upravený dotisk skript Bezdrátové a mobilní komunikace.

Z předmluvy vyjímám:

Obsahová náplň skript je pomyslně rozdělena do dvou částí. V první části je uveden přehled používaných kmitočtových pásem, popsány základní způsoby zpracování signálů a stručně vysvětleny základní principy a funkce systémů užívaných v rádiových komunikacích. Ve druhé části skript jsou popsány nejznámější bezdrátové a mobilní komunikační systémy. Zcela záměrně je podrobněji popsán pouze celoevropský radiotelefonní systém GSM, neboť je v současné době v naší republice dominantně využíván. Poněvadž celkový rozsah skript je omezen počtem vyučovacích hodin, které jsou stanoveny učebními plány, jsou jednotlivé kapitoly psány se snahou poskytnout čtenáři pouze podstatné a důležité informace. Pro zájemce o podrobnější informace je na konci skript uveden seznam domácí i zahraniční literatury, vhodné pro další hlubší studium.

Průřez obsahem

Zpracování signálů: Zdrojové kódování, Kanálové kódování, Prokládání, Digitální modulace.

Základní koncepce a funkce radiokomunikačních systémů: Systémy s mnohonásobným přístupem a metody multiplexování, Způsoby přenosu, Plošná struktura, Využití kmitočtového pásma, Handover, Typy spojování

Rušivé jevy působící na signál a možnosti jejich omezení: Dopplerův princip, Ekvalizace, Diverzitní příjem

Radiotelefonní systémy: Systém NMT 450, Systém GSM (Rozdělení kmotočtového pásma, Výkonové úrovně, Zpracování signálu, Architektura systému GSM, Zabezpečení proti zneužití, Základní kroky při vytváření spojení, Přenos datových signálů, zvláštnosti systému GSM 1800), Systém IS-95

Systémy pro bezšňůrové telefony: Standard CT2, Standard DECT

Rádiový paging: Pagingový systém RDS, Pagingový systém ERMES

Perspektivní Radiokomunikační systémy: Univerzální mobilní telekomunikační systém UMTS, Univerzální systém Bluetooth

Kromě studentů příslušného předmětu je skriptum užitečné pro zájemce o GSM zejména přehledem rozdělení kmitočtového pásma GSM a podrobným popisem zpracování signálu. Dozvíte se jaké jsou základní kroky při vytváření spojení, jaká je časová organizace logických kanálů, jak jsou zabezpečeny informace proti zneužití a tak dále. Je to velmi dobrý úvod do GSM pro každého. Skriptum stojí 50 Kč a můžete je dostat v knihovně Ústavu radioelektroniky FEKT VUT v Brně.

Autor: Doc. Ing. Stanislav Hanus, CSc. Název: Bezdrátové a mobilní komunikace Vydavatel: VUT v Brně, FEKT, ÚREL, Purkyňova 118, 612 00 Brno Vydání: první - dotisk Rok vydání: 2002 Náklad: 100 Tisk: RadioMobil, a.s., Londýnská 730, 120 00 Praha 2 ISBN: 80 - 214 - 1833 - 8© 1997 - 2023 GSMweb.cz