Pohled do zákulisí srovnávacího testu

29.1.2002     Mr. B a netwoR

Mr. B
Proč vlastně ten test vznikl?

networ
Technici RM ve svých srovnávacích měřeních již nějakou dobu zjišťovali, že kvalita jejich sítě je se sítí ET srovnatelná, ale marketing tvrdil, že pokud toto měření nebude provedeno nezávislým subjektem, nedá se to marketingově využít. Proto se rozhodli takový test udělat a začali hledat nějakou nezávislou organizaci.

Mr. B
Ani se jejich snaze nedivím. Rok 2001 byl u PG z hlediska výstavby sítě naprosto nevídaný. Tempo vyráželo dech a na konci roku byla jejich síť úplně někde jinde, než na začátku. Nárůst počtu BTS byl neuvěřitelných 40%, zatímco u Oskara to bylo okolo 35% a u ET jen 20% (ale z většího základu). To se zákonitě na kvalitě Paegasí sítě muselo projevit a tak jejich snaha tuto záležitost nějak marketingově komunikovat mi připadne logická. Jak se vlastně dostal ten test k nám?

networ
To bylo jednoduché. Nejprve hledali nějaký subjekt typu státní zkušebna, ale zjistili, že tam toho o GSM moc nevědí a na takový test nejsou vůbec připraveni.

Mr. B
No to je jasné, kdokoliv v Česku trochu GSM rozumí, pracuje u operátorů nebo jejich dodavatelů. Jinde se lidé hledají těžko. Co dál?

networ
Radiomobil se poté obrátil na Ústav Radioelektroniky na VUT FEI v Brně, protože s námi již několik let spolupracuje v oblasti výuky. Projekt nabídli několika postgraduálním studentům a nakonec jsem dostal přednost já vzhledem k mým předchozím zkušenostem s měřením sítí GSM. Přibral jsem tedy k sobě ještě šikovného kolegu a již začal přemýšlet nad metodikou měření.

Mr. B
Ano, a pak jsi také zavolal mně a celou věc jsme podrobně konzultovali. Po té, cos mně vysvětlil o co jde, mě hned napadlo, že doba hovoru 90 sekund je sice průměrná délka telefonního hovoru v sítích GSM (v současnosti mírně klesá) a na základě toho se používá i při testovacích hovorech. Jenže znáš přece tu starou bolest sítě Paegas v podobě nezdařených handoverů, ne? Na devadesáti sekundách se to moc neprojeví a proto bych tu délku dal schválně co nejdelší. Zdálo se mi, že na tohle bychom "Pekáč" určitě dostali : ) A nejen Paegas. I Oskar by s tím měl mít mimo město problémy. Tam by zase mohly zaúřadovat interference typické pro jeho 900 MHz "demo" síť na Moravě.

networ
Nakonec padla volba na 210 sekund trvající hovory. Delší čas jsme si nemohli dovolit, protože bychom naměřili málo hovorů. Postupně jsme probrali celou metodiku a nejvíce času jsme strávili diskuzí nad výběrem trasy měřicího vozu. Shodli jsme se na tom, že na test je vyhrazeno příliš málo času. To neumožňovalo přenést těžiště testu na silnice III. třídy, na jejichž pokrytí bychom byli velmi zvědavi a které by možná odhalilo zajímavější rozdíly. Silnice I. třídy a dálnice jsou totiž všemi pokryté velmi dobře (až na D11). Jenže vynechat je z důvodů rovnoměrnosti nešlo. Ať se tedy v jejich rámci dostane alespoň i na méně frekventované z nich a dále ty, které procházejí rekreačními oblastmi. Výsledkem byl mix silnic I. a II. třídy. S ohledem na logistiku tvořily trasy smyčky nebo přejezdy mezi velkými městy.

Mr. B
Dále se diskuze stočila na téma, jak operátorům co nejvíce "zatopit", na kterých místech obecně by mohly měřicí vozy nalézt nejvíce problémů a tím i případných rozdílů mezi operátory. Myšleny byly zejména na interference náchylné vysoko položené úseky a sedla silnic, dále členitá krajina typická např. pro Šumavu či Vysočinu,

networ
Ano, ale na druhou stranu také roviny. Ve městech se pak interference daly čekat na vyvýšených místech jako např. brněnské Vinohrady, bohunická hrana, ostravské Michálkovice či pražská estakáda z Proseka do Vysočan. Zajímavé by bylo také samostatně zhodnotit příjezdy do velkých měst a výjezdy z nich. Trasy ve městech v zásadě pokrývaly zastavěné (tedy obydlené) území včetně zajížděk do okrajových částí a to tak, aby bylo území pokryto rovnoměrně a zároveň aby se nejezdilo po stejné trase víckrát. Některé tipy dodali členové Konference Lovců BTS. Cílem bylo projet místa, kde se daly očekávat problémy, nachytat takříkajíc operátory na hruškách :) Výsledky v absolutních hodnotách tomu odpovídají. Přitom jsem měl stále na mysli, aby území republiky bylo proměřeno rovnoměrně.


Mr. B

Reakce na výsledky testu

Předem musím říci, že výsledky testu mě příjemně překvapily. Ne tím, kdo se ukázal lepším či horším, ale tím, jak výsledky potvrdily mnou subjektivně vnímanou realitu a zkušenosti s provozem našich sítí i implikace týkající se strategie a způsobu jejich výstavby, používaných technologií a konfigurací. Test mi jen potvrdil názor, že Oskar má zejména v Praze, ale i v jiných velkých městech, síť kvalitnější, než ostatní. Důvodem je samozřejmě neporovnatelně nižsí provoz, který jeho síť zatěžuje a také to, že se odehrává většinou v pásmu 1800 MHz. Relativně horší výsledky mimo města jsou pak jen logickým důsledkem nižší hustoty základnových stanic. Co se týká zřejmě nejsledovanějšího duelu: "vítězství" PG nad ET navazuje na fakt, že RM přešel, se všemi pozitivními důsledky s tím spojenými, ve městech na pásmo 1800 MHz mnohem razantněji, než konkurent. V souboji mimo města pak PG vítězí opět díky vyšší hustotě BTS. Uvědomme si, že ET i RM mají v tuto chvíli celkově srovnatelný počet BTS. Jenže ET má většinu provozu soustředěného do Prahy a Brna, což znamená, že i svoje BTS tak musí soustředit sem, zatímco u PG pak jsou logicky rozprostřeny více mimo tato města. Jediná věc, kde test popřel očekávání jsou právě nezdařené handovery, ze kterých měl být PG usvědčen, leč se to neprokázalo. Celkově pak test dopadl pro naše operátory dobře i špatně

Jedeme z kopce!

Paegas
Ačkoliv lze tento test považovat vzhledem k jeho malému rozsahu jen za informační, tiskové oddělení RM na něj samozřejmě nabalilo patřičný PR balast, hlasitě vše vytroubilo do světa a interpretovalo jej jako svoje naprosté vítězství. Kdo by však čekal opak, byl by blázen, protože právě kvůli tomu tam to tiskové je. Jenže to trochu přehnalo. Dalo by se říct, že test ukázal, že síť Paegas není rozhodně horší, než síť Eurotel. V testu sice RM o prsa vyhrál, jenže rozdíl je v rozsahu statistické chyby. Soudný člověk vyvodí spíše závěr, že při přimhouření oka u Oskarova pokrytí venkova, jsou na tom naše tři sítě s kvalitou srovnatelně.

Lidé v diskuzích
Co k tomu dodat? Třetina nepochopila, že test je globální a hlásí, že v Horní Dolní je to přece úplně jinak :) Další třetině se test moc líbil a poslední třetina tvrdí, že to bylo podplacené a psycholog se čtením jejich příspěvků úžasně baví.

Eurotel
Trvalo celých 24 hodin, než dokázal sesmolit reakci. Přitom jde o hodně, vždyť v sázce je pracně, draze a dlouho budovaná image Eurotelu, jako nejlepšího operátora na světě a druhého na okrese. Celá marketingová strategie se tak otřásá v základech, když kdosi tvrdí, že císař na sobě žádné šaty vlastně nemá. Zatímco sami technici ET vám to vždy potvrdí a na nic si nehrají, tiskové oddělení musí prostě bránit firmu, takže se nelze divit lehce hysterickému tónu reakce a podpásovce v podobě zpochybnění důvěryhodnosti a nezávislosti měřicího týmu. Konec konců za to jsou kluci na tiskovém placeni a dělají svou práci dobře. Studenty, kteří vše dělali se zájmem o věc, stejně tak, jako celé VUT, však takové obvinění nejspíš uráží. Úsměvným paradoxem pak je, že ET napadá délku testovacího hovoru, která mu měla více vyhovovat. Přes to se podařilo na celé měření přece jen stín hodit. Teorie okolo problémů Sagemů má hlavu a patu, pomineme-li fakt, že Paegas technologii dynamicky přidělovaného SDCCH kanálu využívá též, byť jen v omezené míře. Jenže tímto ET zpochybnil pouze jediný ze čtyř měřených parametrů a zejména obraz o CDR (přerušené hovory) v jeho síti vyšel z testu dosti tristně.


Originál zprávy je zde© 1997 - 2023 GSMweb.cz