GPRS prakticky - rok poté

12.10.2001     Páv + Mr. B

Před třemi týdny jsem se rozhoupal k obměně svého mobilního vybavení a koupil nejnašlápnutější telefon na trhu, Ericsson T39m. Spolu s tím jsem převedl svou Go kartu na paušál a nechal si aktivovat příplatek Data, čímž jsem získal přístup k službě Eurotel GPRS. Sestavu uzavírá kapesní počítač Palm. S praktickými zkušenostmi s používáním GPRS v Česku se s vámi nyní podělím.

Samotné nastavení telefonu i kapesního počítače je natolik jednoduché, že ani tolik nevadí, že Infolinka Eurotelu je k ničemu a nic vám neřekne, protože oficiálně podporují jen Motorola Timeport 260. Takže sem se musel porozhlídnout po Internetu. Nastavení telefonu je popsáno třeba na exit99.cz. Do kapesního počítače zadáte tento AT příkaz: AT+CGDCONT=1 a vyplníte adresy DNS serverů. Plné nastavení musíte mít v odpovídající pozici v mobilu. Ani se správným nastavením mi to však nejelo. Pomohl rozhovor s infolinkou, kde ochotná slečna zjistila, že mi GPRS zapomněli aktivovat. Omyl napravila a za 5 minut jsem odeslal svůj první paketový email.

Ericsson T39m umí tabulkově rychlost 3+1, což je až 40,2 kb/s směrem do telefonu. V praxi této rychlosti dosáhnete jen na dobrém signálu a v noci. Přes den záleží na vaší pozici, pokud jste v Praze, máte smůlu. Ve všední den během pracovní doby (9-15) je rychlost o řád nižší, přenos se na dlouhé minuty úplně zastavuje a spojení je mnohdy nepoužitelné. Po 15. hodině se situace zlepšuje, od 18. hodin je již možné rozumně pracovat, a od 20. hodin mobil dosahuje plné rychlosti. V noci, o víkendech a mimo Prahu je GPRS Eurotelu rychlé a bez problémů.

Jedna věc vás však zarazí a nenacházíte pro ní žádné logické vysvětlení. Eurotel plně ignoroval pražské metro - v podzemí si nezadatujete, dokonce se vůbec na displayi nerozsvítí trojúhelníček indikující GPRS v síti. O důvodech můžeme jen spekulovat.

Zkušenosti s GPRS v síti Paegas doplnil Mr. B:

GPRS v síti Paegas jsem testoval se dvěma telefony. Ještě v době před "komerčním startem" s telefonem Motorola T260 a nyní s Ericssonem R520 R1 (jeden z prvních vyrobených kusů). Zatímco první z nich jsem dostal již nastavený, s Ericssonem nebyla ani v mém případě infolinka schopna pomoci. Samotná aktivace služby prostřednictvím infolinky proběhla naprosto bez problému a ačkoliv jsem byl jedním z prvních zákazníků, kteří o to žádali a slečna činila celou věc zjevně poprvé, proběhlo vše velmi hladce a deset minut po té jsem se již mohl radovat ze svítící ikony GPRS (je však nutný restart telefonu).

Těžiště testu s Motorolou spočívalo v datových přenosech a tomu odpovídalo také jejich přenesené množství v řádu stovek mega byte během dvou týdnů. Rychlost přenosu byla poměrně stabilní a relativně nezávislá na tom, jestli přenos probíhal ve špičce či mimo ni případně na mé poloze v místě se silným provozem (Praha) či někde na vesnici. Rychlost byla spíše determinována množstvím time-slotů konfigurovaným pro GPRS provoz. Ve městech to byly vždy alespoň 3 time-sloty (teoretických 40,2 kb/s), na vesnici pak někdy jen 2 (teoretických 26,8 kb/s). Velmi snadno se to poznalo při stahovaní souborů, méně už pak při surfovaní po internetu, kdy své hraje také čas odezvy. Poněkud netypickou aplikací byl pak poslech rádia přes internet, které na 20 kb/s fungovalo překvapivě téměř bez problémů a to i v Praze ve špičce všedního dne. Při zvolené rychlosti 32 kb/s to již logicky nejelo na 2 time-slotových sektorech a uspokojivých výsledků bylo dosahováno spíše jen přes noc. Co se použití GPRS v pohybu týká, občas s hand-overem problém byl, ale těžko kritizovat vzhledem k faktu, že do "komerčního startu" ještě nějaký ten měsíc chyběl. S tím souvisel i fakt, že GPRS nebylo ještě v té době v provozu na všech BTS.

Následný test s Ericssonem R520 zaměřený na WAP via GPRS proběhl již cca měsíc po "komerčním startu" v očekávání, že vše již pojede na 100%. Nebyla to však zase tak úplně pravda, protože se ještě stále našly BTS, kde jste vždy po přechodnou dobu (dny až týdny) nepřenesli jediný byte, což celkový dojem dosti kazilo. Jinak se totiž dalo říci, že tam, kde to jelo (snad 95% BTS), to jelo výborně. Je však třeba připomenout, že testováno bylo pouze v Motorolí části sítě a je všeobecně známo, že Siemens se s GPRS popasoval o něco hůře. To potvrdil i jediný pokus mimo zónu Motoroly, kdy WAP "svištěl" o poznání pomaleji. Naštěstí pro Paegas se však většina mobilního národa nachází právě pod Motorolou. Poslední věc, kterou bych chtěl zmínit, je to, že se nepotvrdily obavy, že GPRS přenos bude na slabém signálu problematický. Spíše naopak. I na místech, kde je kvůli slabému signálu hovor přerušovaný, GPRS přenos fungoval dobře, i když samozřejmě ne tak, jako na signálu dobrém.

Verdikt:
Kdyby Eurotel něco udělal s kapacitou sítě v Praze, aby GPRS běhalo plynule i ve špičce, neměl bych k jeho GPRS výhrad. V momentě, kdy by byl vyřešen problém s výpadky na jednotlivých BTS, dalo by se GPRS v podání Paegasu označit za dobré a doporučení hodné. Je však otázkou, jestli to tak vydrží i s postupně vzrůstajícím provozem.

Co nám řekl odborník:

Problémy Eurotelu ve špičkách jsou pravděpodobně způsobeny nedostatečnou alokací time-slotů (kapacity) pro potřeby GPRS. Ty lze alokovat jako RESERVED, tedy pro použití výhradně k GPRS přenosu (nezávisle na zatížení sektoru "běžným provozem", tedy hovory) nebo jako SWITCHABLE, kdy je timeslot použit pro jedno nebo druhé, dle momentální potřeby. Hovor má však logicky vždy přednost a na GPRS se dostane jen v případě že hovorový provoz není vysoký a takto nadefinované time-sloty jím nejsou využity.

Problém je, že když v síti nadefinujete RESERVED time-slot(y), bohužel se tím automaticky snižuje její hovorová kapacita. Pokud tak neučiníte, může vám vysoký provoz (typický pro špičky všedního dne) způsobit zase právě stav zjištěný u Eurotelu, kdy hovorový provoz zcela "vytěsní" provoz GPRS. Velikostí a typem alokace GPRS time-slotů tak operátor balancuje mezi mírou zatížení/přetížení běžného vs. GPRS provozu. Eurotel si zřejmě, vzhledem k malé rezervě v kapacitě sítě, z opatrnosti použití RESERVED time-slotů nedovolil. RadioMobil, který má síť relativně volnější, tyto RESERVED time-sloty nakonfiguroval (dokonce na všech BTS) a k výše zmíněným problémům tedy nedochází. Dokonce i ve špičkách všedního dne jsou u něj často SWITCHABLE time-sloty volné pro GPRS provoz, což se projevuje v možnosti plné přenosové rychlosti.

Problém nefunkčního GPRS na některých BTS Radiomobilu spočíval pravděpodobně v ještě ne zcela doladěném SW na PCU či BTS, který prostě padal. V posledních týdnech však bylo v některých oblastech zaznamenáno zrychlení odezvy a také zmíněné výpadky se již neobjevují. To by napovídalo tomu, že RadioMobil má již k dispozici vylepšený SW, který postupně nahrává do celé sítě.© 1997 - 2024 GSMweb.cz