Eurotel už není "Bůh pokrytí"? (2)

4.9.2001     Mr. B

Poslední překvapivé zprávy o náskoku Paegasu v počtu základnových stanic by na tuto otázku měly dát zdánlivě jasnou odpověď, ale není tomu tak. Vyhnu se zbytečné omáčce a budu stručný. Paegas nemůže být znatelně lepším v pokrytí i přes to, že má více BTS, protože:

 • BTS často umisťuje nevhodně. Dává je tam, kde signál nikdo nepotřebuje a místa, kde se pohybuje hodně lidí zůstávájí nepokryta. Stává se, že jsou BTS nakonfigurovány tak, že antény míří přesně tam, kde není potřeba a zatímco místo, kde je největší provoz se ocitá mimo jejich cíl. Příklad 1: jeden ze 2 sektorů BTS ve Vranově u Brna ozařuje jen a pouze plochu lesa 2x2 km, kde není jediná stavba ani silnice ani nic (něco přece jen - 3 srnky, 2 jezevci a 15 mravenišť, jaký vám dělají pánové traffic? : ) Příklad 2: BTS na nejvýše položeném paneláku v Blansku pokrývá sice celé údolí pěkně, ale kloudný indoor v centru bohužel nezajistí. Nezajistí ho ani právě stavěná BTS na přesně opačném konci města : ( Příklad 3: BTS v Ústí nad Orlicí byla postavena na výškové budově nad městem a pokud by u práce plánovač trochu přemýšlel, mohla bez problémů pokrýt i přilehlé údolí s dosti frekventovaným nádražím, obcí Kerhartice a vojenským útvarem. Nestalo se tak, protože BTS zářila všemi směry, jen ne do tohoto údolí. Eurotel ho bez problémů pokryl z rozhledny nad městem (Andrlův Chlum) a po dvou letech jen pár metrů odtud PG přece jen postavil BTS na TV převaděči, ale ta k úžasu všech měla jen jeden sektor mířící přesně na opačnou stranu, na vesničku o pár obyvatelích, Řetůvku. Přesto se slabý signál z této BTS do údolí dostal a relativně silný provoz pak donutil plánovače přidat po dalším roce druhý sektor, který už konečně míří tam, odkud tento provoz přišel a kde byl potřeba už od začátku.
 • využívá slabé jednosektorové BTS. Tyto BTS stavěl často RadioMobil v prvních letech své existence a ačkoliv jsou poslední dobou houfně rekonfigurovány, stále je jich dost. Jedná se stožárové BTS v méně zalidněných oblastech používající všesměrové antény (tzv. OMNI) nebo dvojici směrových (za požití tzv. splitteru). Signál z nich je velmi slabý a BTS má malý dosah. Příklad 1: BTS s OMNI antánami instalovaná na TV převaděči ve Svratce na Žďársku nezajistila slušný indoor v této obci, přes přestože byla v přímé viditelnosti a v minimální vzdálenosti. K čemu je taková BTS, když nezajistí ani signál pro obec, kvůli které byla instalována? Příklad 2: kdyby nenakonfiguroval plánovač BTS v Kunštátě na Blanensku tak blbě (split + nesmyslný downtilt), mohla být pokryta celá obec a zřejmě i silnice II/150, kvůli kterým zde stojí.
 • bývá v konfiguraci přehnaně úzkostlivý. To se projevuje zejména ve sklápění antén a tím i signálu k zemi (tzv. downtilt, zamezí šíření signálu "do dáli") a nastavením na nízký výkon. Toto je sice nejúčinější zbraň proti interferencím, ale přehánění popř. použití na místech, kde je to naprosto nesmyslné vede k podstatně menšímu pokrytí, než má konkurence se stejným počtem BTS (opačný extrém je zejména interferencemi trpící část sítě Oskar postavená Ericssonem). Příklad: (jev je typický pro celou síť, ale aspoň jeden) A znovu Vranov u Brna. Původní konfigurace druhého sektoru (toho užitečného), který směřuje na obec, bylo sklopení antén takové, že na druhém konci "dědiny" byl signál neuměrně slabý. Bylo to proto, že BTS je umístěna v podstatě pod kopcem, na kterém je obec. Za těchto okolností je tzv. downtilt naprosto nesmyslný, protože tento kopec je hradbou, kterou signál stejně nepřekoná a signál se tak jinam nedostane. Pozdější rekonfigurací byly naopak antény naklopeny správně, nahoru do kopce na obec.
 • staví mikrocely místo makrocel. V posledních dvou letech vypukla u PG přímo mikrocelí mánie. Jsou stavěny často na místech, v jejihž okolí ještě není dostatečně silný indoor. Tím je sice posílena kapacita, ale kvalitní signál, který by mohla zajistit makrocela ne. Příklad 1: mikrocela na nízkém domě u autobusového nádráží na Palmovce (Praha 8) je dle mého názoru chybou. Vzhledem k tomu, že náměstí Dr. Holého a zejména ul. U libeňského pivovaru nemají ještě 100% indoor, měla zde být o pár metrů vedle na vysokém činžáku makrocela (přesně tam, kde ji má Eurotel). Příklad 2: pokud by mikrocela na Letenském nám. (Praha 7) byla makrocelou, zajistila by 100% indoor signál ulicím Čechova, Šmeralova a Sochařská.
 • staví nové BTS místo rekonfigurace stávajicích. Díry v pokrytí řeší místo rekofigurace rozsplittovaných, slabých či jinak nevhodně nakonfigurovaných, výstavbou nových. Ty by mohly stát na místech, kde by byly potřeba více. Stává se tak zejména na silnicích 1. Třídy. Příklad: na silnici I/43 Brno - Svitavy byly v první fázi výstavby postaveny až na jedinou vyjímku slabé, jednosektorové BTS. Vzniklo tak pokrytí s dírami a slabým signálem. Věc se vyřešila výstavbou nových a silných vícesektorových BTS do těchto děr, mezi stávajicí slabě nakonfigurované.
 • vázne měření a optimalizace sítě. Když i obyčejný smrtelník se servisním menu problém vidí, zatímco měřící vůzy s technikou za miliony nepomůžou, pak je cosi shnilého ve státě dánském. Problém je trochu složitější, takže ho nebudu rozvádět : )
 • konkurenční Eurotel používá v průměru více nosných na sektor. Na obsloužení stejného provozu tak potřebuje méně BTS.
 • konkurenční Eurotel má v globále prostě lépe nakonfigurovanou síť (v duchu předchozích výtek k PG)
 • konkurenční Eurotel nemá tolik problémů s hand-overy. Tradiční slabinou PG jsou rozpadnuté hovory z důvodu nepovoleného hand-overu. Všichni, kteří telefonují při pohybu jakýmikoliv dopravními prostředky vědí, že u Paegasu padají hovory o něco častěji. I přes kontinuální snahu celou věc zlepšit nejsou tabulky sousedních buněk a tedy i povolených HO v Paegasí síti dostatečně velkorysé. Věc se snažil řešit i speciální projekt, který nedávno skončil. Statistiky po něm sice prý vykázaly v této věci zlepšení, ale z mého subjektivního hlediska se nic nezlepšilo. Hovory padají na stále stených místech dále : (

  Rozhodně však nechci naznačovat, že se Eurotel výše zmíněných chyb nedopouští nebo, že žádné problémy nemá. Naopak! Jen se těchto chyb jaksi dopouští v menší míře. (o Oskarovi není řeč a srovnávat nemá smysl) V čem je však rozhodně o třídu lepší je věc, která by se dala nazvat jako marketing rozmísťování základnových stanic. Plánovači Eurotelu prostě narozdíl od Paegasích přemýšlejí více, kde se pohybují jejich současní i potencionální zákazníci. V RadioMobilu je bohem plánovací SW a plánovač hlavně ať zbytečně nepřemýšlí : ) SW "sází" a konfiguruje mnohdy "hlava nehlava", úplně proti zdravému rozumu, ale to z kanceláře od stolu plánovač nevidí a vidět nemůže (leda, že by chtěl : ). Naštěstí je dnes síť a provoz v ní již tak velký, že si statistiky sami vynutí dát BTS na specifická místa a nedovolí plánovačům a jejich báječnému SW je ignorovat. Hledáme-li na RadioMobilu všeobecně nejslabší stránku, pak jí bude především jeho technické oddělení, které svým počínáním již odradilo nemálo zákazníků. Nedokážu si představit, jakou by měl dnes RM tržní pozici, kdyby to hned od začátku šlapalo, jak má. Naštestí silnou korelaci mezi kvalitou sítě a pozicí na trhu si v poslední době uvědomili a zdá se, že když už nejsou schopni síť dokonale sladit, snaží se "dohnat a předehnat" kvantitou (počtem BTS). A tím se i dostávám konečně k odpovědi na onu základní otázku: Eurotel už není bůh pokrytí! Není jim však ani Paegas! (ačkoliv má více BTS) V čem má Eurotel navrch, to dohnal Paegas vyšší kvantitou a výsledkem jsou sítě se srovnatelnou úrovní pokrytí, kterým se z dáli dívá na záda na místě přešlapující Oskar.  © 1997 - 2023 GSMweb.cz