Konec jednoho mýtu, aneb Eurotel už není "Bůh pokrytí" ?

17.8.2001     Mr. B

Tento rok se dějí při výstavbě mobilních sítí v ČR podivné věci a vypadá to jakoby trochu postavené na hlavu. Je nanejvýš jasné, že operátor, který potřebuje nejvíce rozsířit a posílit svoji síť je Oskar a přece staví ze všech operátorů nejméně. V tiskové zprávě se objevilo, že letos zatím proinvestoval tak čtvrtinu ve srovnání s tím, co jsou zvyklí investovat Peagas s Eurotelem. Zcela nelogické se pak zdá být pokračující utrácení za masivní reklamní kampaň, která láká do přetížené sítě ještě další a další zákazníky. I starší dva operátoři si období nedostatečné kapacity sítě prožili, ale logicky situaci korigovali nižšími výdaji na reklamu verbující nové zákazníky do doby, než jim bude tato kapacita připravena. No ale, když nejsou u Oskara peníze, tak nejsou peníze, nedá se nic dělat. Zajímavé však je, že na reklamu peníze jsou. Zdá se, že jedinou strategií je přilákat masu zákazníků (a získat tak tržní podíl), jedno jakých (jak bonitních) a jedno do jak fungující sítě. Tato strategie je pro spekulativní investice typická . . . Jistým protipólem je zde RadioMobil, ktérý po nástupu Oskara na trh vykazuje nejpomalejší nárůst počtu zákazníků a podle těchto čísel (jsou-li důvěryhodná) ztrácí podíl na trhu. Přesto jsou investice do výstavby sítě stále velmi vysoké a počet nových BTS u tohoto operátora převyšuje ne nevýznamně tempo růstu konkurenčních sítí. Celá věc nabrala vývoj takový, že na jaře letošního roku RadioMobil dohonil v počtu BTS konkurenční Eurotel a zlomil tak věčný mýtus o jeho lepším pokrytí založeném na větším počtu základnových stanic. Toto tempo výstavby si RM udržuje i nadále, takže nyní se dokonce již dá hovořit o tom, že si na Eurotel tvoří náskok!!! Zdá se, jako by došlo u Paegasu přímo ke změně strategie, vždyť v současnosti je tento náskok v počtu BTS již přes 10% a dále se zvyšuje. Co je však zvláštní, proč Paegas staví a investuje tolik, když oficiálně udávané počty zákazníků a provolaných minut (nemusejí být však spolehlivé) jasně hovoří o převaze Eurotelu, a tím by se tedy logicky čekalo vyšší tempo výstavby nebo alespoň vyšší počet BTS právě u něho. Jeho tempo je již dlouhá léta naprosto stabilní a poklidné. Pravým opakem jsou pak způsoby nejmladšího operátora. Tomu Ericsson se Siemensem postavili za jeden a čtvrt roku neuvěřitelných 1 700 BTS a následně pak v prvních čtyřech měsících letošního roku pro jistotu zase ani jednu! Kdyby v prvotním tempu nepolevil, měl by dnes zřejmě pokrytí srovnatelné s ostatními. Tonto výpadek ve výstavbě Oskara ukončila spásná, leč nedostatečná finanční injekce a do těchto chvil přibylo dalších asi 200 BTS a tak má dnes již téměř dvě třetiny počtu lídra (teď už Paegase -o), jenže v jeho neprospěch hovoří velký handicap v podobě frekvenčního přídělu soustředěného do pásma 1800 MHz, což v praxi znamená pro srovnatelné pokrytí nutnost počtu BTS vyššího. Možná jste v textu nenašli odpověď na otázku v nadpisu, zda Eurotel už není "Bohem pokrytí"? Není se co divit, protože na to se pokusíme odpovědět až příště : )© 1997 - 2023 GSMweb.cz