AMR - jak to vidíme my

9.3.2001     Petr Andrš

Vzhledem k tomu, že kolegové z jiných webových stránek a zejména RadioMobil samotný vnesli na téma AMR do řad čtanářů spíše zmatky, rádi bychom se to pokusili trochu napravit a přinášíme na GSMweb.cz poněkud netradiční článek, který je spíše polopatickým vysvětlením pro laiky. Především bych však chtěl dementovat hned první tiskové prohlášení RadioMobilu, které zjednodušeně řečeno tvrdilo, že AMR bude fungovat se všemi stávajícími telefony. Naštěstí je Tereza Kakosová již z RadioMobilu pryč a toto prohlášení je tak poslední věcí, kterou mohla skazit. V novém zaměstnání ji samozřejmě také přejeme hodně úspěchů (vážně). Klikat na www.paegas.cz nemusíte, již je to opraveno -:) Tak tedy, co nám AMR (Adaptive Multi Rate) přínáší? Vzhledem k tomu, že na tuto otázku přeháněli už dostatečně tiskový mluvčí i všechna periodika, tak ji přeskočme a řekněme si spíše, jak k tomu dochází. Bitová rychlost (bit rate) zakódováného hlasu při standardním kódovaní (FR) je přibližně 12 kbps. K těmto 12 kbps hlasových dat se pro přenos přidává dalších asi 11 kbps jakési režie, tj. signalizační a především opravné kódy. Tak získáme celkovou hrubou bitovou rychlost hovorového kanálu, tedy 22,8 kbps. Ve zhoršených přenosových podmínkách však může toto zabezpečení být nedostatečné a data jsou při přenosu poškozena natolik, že je tyto opravné kódy je nedokáží zrekonstruovat a výsledkem jsou různé pazvuky čí výpadky zapřičiňující nesrozumitelnost hovoru. Zde se nabizí použít pro kódování hlasu jiný postup, který jej zakóduje úsporněji (méně, než oněch standardních 12 kbps). To sice povede k o něco nižší kvalitě zvuku, ale o to víc prostoru nám zůstane pro různé opravné kódy, což ve výsledku znamená přenos hlasu v sice o něco nižší kvalitě, ale zato s menším počtem poruch. Laikům by se dala celá věc přiblížit takto: (Věci znalí, prosím, ať nekamenují za srovnávání analogového a digitálního přenosu) poslouchám FM (VKV) rádio a mám špatný přijem, různě to chrčí a praská. Přepnu tedy ze stereo do mono, což je onen méně kvalitní přenosový mód, ale sníží se to praskání a vrčení a celkový efekt je ten, že je to více poslouchatelné než to zarušené stereo. Na podobném principu funguje i AMR, které dokáže DYNAMICKY měnit použitý hlasový kodek resp. jde o jeden parametrizovatelný kodek, címž se přizpůsobuje poměr mezi činnými a zabezpečujícimi bity na základě kvality přenosové cesty. Tím se dosahuje vyváženosti mezi spolehlivostí přenosu a kvalitou zvuku. AMR může fungovat nad FR i HR kanálem, a dokonce i dynamicky mezi nimi přepínat pro dynamické zajištění otimální kvality přenosu, robustnosti přenosu a kapacity sítě. Spuštění AMR však není nejžhavější otázkou dneška. Už jen proto, že první mobilní terminály s jeho podporou by se mohly na našem trhu objevit nejdříve tak do roka a do dne. Tím pádem už ani příliš nezáleží na termínu spuštění podpory této fíčury ze strany sítí. Důležitější je v tomto světle spíše termín spuštění EFR v síti Paegas, což postihne drtivou většinu uživatelů této sítě. A postihne je to o dost dříve, než odstartuje AMR, přestože se implementace EFR v Paegasí síti tak nějak veze s implementací AMR. Jedná se totiž o krok nesrovnatelně jednodušší a v současné chvíli již probíhá testování. A proč zavádí RadioMobil EFR až teď? Protože se nebyl schopen se svými dodavateli síťové technolgie dohodnout na tom, aby dostal EFR za pusu nebo společně s něčím jiným navrch. Tím něčím jíným je teď AMR a jinak už by to ani nešlo, protože bit-rate EFR je jedním z bit-ratů AMR (samozřejmě tím nejvyšším, konkrétně 12,2 kbps, zatímco nejnižší, pro použití za velmi nepříznivých příjmových podmínek, je 4,75 kbps).© 1997 - 2023 GSMweb.cz