5398 PM Plzeň - Valcha, betonový stožár v areálu Importex v lese, +O2 (nové)

foto

Autor: KubbY     Datum: 24.3.2009

foto

Autor: KubbY     Datum: 24.3.2009