5067 PM Plzeň, sady Pětatřicátníků 94/27, Západočeská univerzita, fakulta právnická (zrušeno)

foto

Autor: Jiří Kubíček     Datum: 10.4.2011

foto

Autor: Jiří Kubíček     Datum: 10.4.2011