33135 ZR Nové Město na Moravě - Pohledec, Pohledecká skála 812 m, betonový stožár vedle věže AČR, +O2

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 12.6.2018

foto
GSM, LTE, CDMA, Sigfox
Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 12.6.2018

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 12.6.2018