201 AB Praha 4 - Chodov, Na Jelenách, příhradový stožár u rozvodny PRE

foto

Autor: onetouch     Datum: 27.2.2010

foto

Autor: onetouch     Datum: 27.2.2010