18501 OV Ostrava - HulvŠky, Matrosovova 833/14, Zä, +O2

foto

Autor: Eba     Datum: 30.6.2010

foto
O2
Autor: Eba     Datum: 30.6.2010

foto
T-Mobile
Autor: Eba     Datum: 30.6.2010