37191 SU Klopina, betonový stožár u vodárny JZ od obce (+TMO,+O2)

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 2.9.2015

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 2.9.2015