31091 BR Slezská Harta, Na Hartě 578 m, betonový stožár (+TMO,+O2)

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 7.7.2013

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 7.7.2013